Hvem er jeg?

Jeg har en bred vifte af kompetencer og erfaringer hentet nationalt og internationalt både i den private og offentlige sektor, understøttet af et solidt fundament som bl.a. systemisk proceskonsulent og erhvervspsykolog (cand.psych. fra Københavns Universitet suppleret med erhvervsøkonomiske fag fra Copenhagen Business School).

Jeg har gennem mange år fungeret som rådgiver og sparringspartner for den overordnede ledelse indenfor ledelses- og organisationsudvikling og har siden 2007 drevet egen virksomhed som erhvervspsykolog, i starten som bibeskæftigelse og siden 2009 på fuld tid.

Mine nøglekompetencer er udvikling af leadershipkompetencer, organisations- og forretningsudvikling. Jeg formår at udfordre og udvikle selv de tungeste ledere, med afsæt i min erfaring som betroet sparringspartner for den overordnede ledelse og som konsulent nationalt og internationalt. Jeg har tilmed personlig praktisk erfaring med mange af lederskabets facetter, herunder personaleledelse, salgsledelse, projektledelse, forretningsudvikling m.m.

Mit arbejde med mine kunder har resulteret i vækst, udvikling og en mere fleksibel, konkurrencedygtig og attraktiv organisation. Mange af mine kunder har jeg samarbejdet med i 6-8 år, hvilket vidner om min evne til at skabe varig værdi for virksomhederne og fastholde gode relationer. Jeg har opnået betydelige resultater for mine kunder – se mere her.

Jeg er en person med stor gennemslagskraft og har en evne til at udvikle enkeltpersoner og organisationer med min skarpe og direkte tilgang til udfordringerne. Jeg har udført en lang række udviklingsopgaver – altid med ”forretningen” i fokus og altid understøttende for virksomhedens strategi. Jeg har et skarpt øje for økonomisk rentabilitet og fungerer typisk som sparringspartner for den overordnede ledelse.

Jeg er certificeret i en lang række af anerkendte testværktøjer, herunder Hogan Assessment Systems, OPQ32, DISC, 16PF, MBTI, Ravens Matrix, People Test System m.fl.

Jeg samarbejder med en række nøje udvalgte, erfarne og knivskarpe senior konsulenter og konsulenthuse.