Lederudvikling

God ledelse = at virksomheden når sine mål!
Lederudvikling er først og fremmest et spørgsmål om at udvikle sig som menneske i den professionelle rolle og udvikle sig sammen i ledergruppen.

God ledelse er afgørende for, at virksomheden når sine mål. Gode præstationer i en organisation kræver god og kvalificeret ledelse. God ledelse består af en vifte af indbyrdes forbundne kompetencer, som kan udvikles, stimuleres og trænes. Udvikling af disse kompetencer har direkte indflydelse på virksomhedens resultat.

Hvordan planlægges lederudvikling?
Forløbet skræddersys så det matcher den virkelighed lederen eller ledergruppen står i. Jeg kortlægger virksomhedens ønsker til formål, indhold og udbytte, og belyser ledernes daglige vilkår. På den baggrund sammensættes lederudviklingsforløbet, så resultatet bliver så effektfuldt som muligt.

Et lederudviklingsforløb vil ofte bestå af både et individuelt og et fælles spor, således at den enkelte leder får en-til-en ledersparringer (se mere her) og ledergruppen samles til fælles udviklingsdage.

Afsæt
Lederudvikling i en virksomhed bør altid tage sit afsæt i virksomhedens strategi og derfor være et led i virksomhedens bestræbelser på at overvinde udfordringer, være parat til forandringer og nå sine mål. Et lederudviklingsforløb fastlægger derfor også de strategiske behov for lederskab i virksomheden, herunder ledelsesadfærd/-stil, ledelsesværdier og kortlægger dermed også, hvilke lederkompetencer skal der være på korte og lange bane.

Udvikling er vigtig for både organisationen og individet
En personligt tilpasset udviklingsplan er vigtig for både uerfarne og erfarne ledere, og den begynder med en analyse af organisationens behov og af det aktuelle lederskabs funktion. Lederudviklingen giver kun mening, når den fokuserer på både virksomhedens og individets behov.

Stor økonomisk effekt
Lederens personlige adfærd har stor effekt på medarbejdernes performance og dermed produktivitet, og et forbedret lederskab har derfor stor økonomisk effekt. Det professionelle lederskab handler om at få tingene til at ske. Det handler om at kunne motivere sin organisation, udvikle synergi i organisationen og ikke mindst at kunne udvikle synergi mellem markedet og organisationen. Det handler blandt andet også om, at kunne udvikle og implementere konkrete og effektive strategier, som alle i organisationen kan forstå og omsætte til adfærd.

Et uundgåeligt omdrejningspunkt
Forandringsledelse er en uundgåelig disiplin for alle ledere i dag. Fusioner, reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for langt de fleste. Forandringer sker hele tiden – også lige nu. Flere forandringer sker samtidigt. Den ene forandring er sjældent overstået, før den næste er der. Derfor skal du være særlig stræk som leder på denne disiplin – men hvordan har du det egentlig selv med forandringer, og hvordan håndterer du dem? Drives du af forandringer eller vækker de modstand hos dig? Du skal kende dig selv (dine ledere) og dine (jeres) reaktionsmønstre under forandringer, for at du(I) kan lede andre igennem. Det er ikke nok at kunne forandringsteorien. Det er dig, din adfærd og jeres fælles adfærd, der skal få tingene til at ske!

Leadership eller management?
Du kan læse alle de managementbøger du vil om strategi, forretningsudvikling, styringværktøjer etc. – men der ud af kommer ikke god og kvalificeret leadership! Det er din personlighed, der er dit stærkeste virkemiddel i dit lederskab. Kender du ikke din egen personlighed og dens “lyse og mørke sider”, kan hverken du eller din leder udvikle dig og dermed din organisation.

Klar kommunikation
Det er handlingerne, der giver ordene fylde. Ord og virkemidler er én ting, men konkret adfærd gør den store forskel. Det kræver selvindsigt og personlig modenhed at udvise den rette adfærd og dermed godt lederskab.

Professionelt lederskab
Et godt lederskab udspringer af lederens evne til at håndtere hverdagen. Hvis den evne udvikles, så udvikles også lederskabet. Bedre lederskab giver øget performance og trivsel hos den enkelte og hos lederens organisation. Mange fagligt dygtige medarbejdere, som anbringes i en lederstilling, bliver overrumplede af de krav, som følger naturligt i rollen som leder. Forskellige lederstillinger stiller forskellige krav, og selv om man tidligere har haft stor succes som leder, kan udfordringerne i en ny organisation og en ny position være store og man kan nærmest føle, at man skal starte forfra.

For hvem?
Jeg arbejder med ledere på alle niveauer. Min tilgang er praktisk med et solidt anker i teorien. Det hele handler om adfærd – hvad er det vi gør tirsdag formiddag for at nå vores mål og implementere strategien? Teorien er altid kun en abstraktion af virkeligheden. Se mere om, hvordan jeg arbejder her.