Hvordan arbejder jeg?

Jeg baserer mit virke på bred erhvervspsykologisk viden og erfaring med anvendelse af metoder til at sikre og fastholde den menneskelige udvikling i organisationen.

Virksomheders værdi er altid en direkte følge af den værdi, som organisationen / medarbejderne skaber og organisationen er altid et produkt af ledelsen. Virksomhedens performance kan dermed kun øges ved at skabe lærings- og kompetencemiljøer, som udvikler de talentfulde ledere og medarbejdere samt skærper deres præstationsevner og lyst, så de fortsat finder det værd at blive i virksomheden.

Jeg baserer mit virke på min erfaring med:

  • At udvikling af mennesker er grundelementet for enhver organisations evne til at opretholde og udvikle præstationer. Det giver bl.a. organisationen sin konkurrencedygtighed.
  • At øge virksomhedens præstationer gennem HR-processer og dermed skabe yderligere konkurrencefordele.
  • At banebrydende resultater opnås af mennesker, som trives.
  • At være katalysator for udvikling og særligt at binde denne op på strategien.
  • At merværdi i virksomheden bl.a. skabes via analyserer af organisationens driftsøkonomiske måls forankring i strategien.
  • At arbejde med disse udviklingsprocesser i både små og store organisationer med mange og politiske interessenter.

I selve udviklingsprocessen bruger jeg i høj grad min solide erfaring med udvikling af mennesker og viden om relationer til at udfordre og udvikle den enkelte og hele organisationen til det ultimative – out of the box.

Mit fokus er:

Individet
Ud fra en viden om, at den enkelte person rummer langt flere ressourcer, potentialer og talenter end den enkelte umiddelbart tror, fokuserer jeg på ledelses- og organisationsudvikling.

Jeg giver kvalificeret sparring og feedback, der faciliterer en personlig og faglig udvikling, der medvirker til frigørelse af uudnyttede ressourcer og potentiale.

Teamet
Synergi i teamet er altid et kardinalpunkt i virksomhedens udvikling. Jeg søger at udvikle det dynamiske team gennem et udfordrende og intensivt forløb, der har sit udgangspunkt i et stimulerende udviklingsmiljø. Formålet er: Øget præstation, øget synergi og sidst men ikke mindst bedre resultater.

Organisationen
Fælles værdier og mål er vigtige for virksomheder, der vil have succes. Jeg anvender en række metoder til organisationsudvikling, der har en dokumenteret praksisrelevans, fx. kvalitative organisations- og kulturanalyser, klimamålinger, værdiafklaring og konfliktløsning. Jeg sætter individet i centrum, samtidig med at organisationens målsætning kommer i fokus. Derved skaber jeg et udviklingsforløb, der giver en konstruktiv kobling mellem organisationens ønskede udvikling og medarbejdernes potentialer.